Welkom op mijn website!

 

Beelden zijn illusies zoals een spiegeling nooit een echt beeld van de werkelijkheid is.

 

In mijn werk komen vijf fascinaties aanhoudend terug:

LICHT, TIJD, SPIEGELPROJECTIE en GOD.

Mijn installaties, projecties en video’s zijn tijdsgebonden vormen. Het videobeeld kan niet anders dan in de tijd bestaan. Er is onvermijdelijk altijd een begin en een eind. Dit fenomeen is onlosmakelijk gerelateerd aan andere aspecten als ruimte en beweging.

Het oog zie ik als een fascinerend apparaat die samen met andere zintuigen de wereld om ons heen helpt waar te nemen en te verwerken. Er zijn veel overeenkomsten tussen de werking van een oog en het functioneren van een camera.

De spiegel (een verzamelnaam voor een breed scala van apparaten, waaronder het oog als apparaat) vind ik een intrigerend medium.

Onze perceptie en waarneming zijn onafscheidelijk verbonden met de media die het waarnemen mogelijk maken, zoals een fotocamera, het oog, een spiegel. 

Projectie is een vorm die ik geregeld op verschillende manieren in mijn kunstwerken gebruik. Projecties kunnen op veel manieren worden vormgegeven.

In mijn werk is licht essentieel. Gevangen, getemd, geleid door verschillende media en apparaten die ik soms zelf bouw. Het resultaat is altijd een samenspel van de dimensies  tijd en beweging. Door te schilderen met licht in tijd ontstaat een beeld.  

Als gevolg van mijn Katholieke opvoeding houdt het thema God mij bezig. Kerkelijke macht, fanatisme, geslotenheid, de cultus, taboes, de onaantastbaarheid zijn aspecten binnen dit drieletterig begrip.

Kom eens langs, lees de portfolio of bekijk de video's op Vimeo om een indruk te krijgen van mijn werk.

 Ik verheug mij op uw reacties!